last meter perspective

PARTNER: HEBA FASTIGHETER

HEBA är den snabba implementatören av Last Meter® i sina fastigheter.

Stockholm

Lena Koerth

February 26, 2019

HEBA är den snabba implementatören av Last Meter® i sina fastigheter.

February 26, 2019

Det senaste tillskottet i BASE2 Last Meter plattform är partnerskapet med HEBA Fastigheter som startar under första kvartalet 2019 i 10 av deras innerstadsfastigheter. Via plattformen kommer boendetjänster och leveranser att implementeras i fastigheterna.

VAD BESTÅR PLATTFORMEN AV?

Last Meter plattformen består av tre lager:

1. Dataväxling mellan fastighet och hemservicebolag

2. Partnerskap med hemservice  

3. Ytoptimering i fastigheten

- HEBA blir år efter år högt rankade av hyresgästerna när det gäller service och trygghet och därför är vi särskilt glada för att få chansen att möta framtiden i en test av denna plattform i 10 av våra fastigheter, tillägger Patrik Emanuelsson, VD HEBA Fastigheter.  

SÅ HUR GÅR DETTA TILL PRAKTISKT?

Under december samlades information om fastigheterna och de allmänna ytorna inventerades för att skapa en överblick på outnyttjade tillgängliga ytor. Dessa kallas Droppoints och är av fastighetsägaren godkända platser som får användas av aktörer vid tillfällen där boende hellre önskar hämta upp sin beställning vid valfri tidpunkt på en anvisad plats i byggnaden.

Detta kan t.ex. vara tvätt- och kemtvättsleverans som annars skulle hängas på lägenhetsdörren eller tvättpåsar som ligger på golvet där det kan utgöra en säkerhetsrisk. Med data och droppoints kan man optimera för hela husets efterfrågan av denna typ av tjänst eftersom man vet hur stora volymer det handlar om och därmed vilken yta som behövs för att möta behovet.

Med enkla lösningar som t.ex. krokar för tvättpåsar eller klädstång för galgar från kemtvätt innebär det för fastighetsägaren:

1. kontroll över hur byggnaden bäst används och förbättrad säkerhet

2. för boende innebär det tillgång till ett tjänsteutbud med smidigare upplevelse i byggnaden och oberoende av tider

3. för hemservice-aktören innebär det tidseffektivitet och att deras tjänst är kompatibel och integrerad med byggnaden.

Detta är ett exempel på ett service-integrerat hus för en enda tjänst med data som bas, partnerskap som drivkraft, och ytoptimering som integrering. Föreställ dig nu dina övriga favorittjänster som du önskar få hem såsom mat, paket, tech-support och städning?

VAD SÄGER HEBA OM DROPPOINTS?

- Den framtida E-handeln kommer att utvecklas inom det logistiska området och konceptet med droppoints i fastigheterna blir sannolikt en av pusselbitarna, säger Patrik Emanuelsson.

Samtidigt som fastighetsägaren bibehåller kontroll och trygghet i fastigheten skapar denna modell smidighet för bolag som erbjuder hemleverans till hyresgäster in i fastigheter.

info

Heba Fastigheter har 55 fastigheter med data på Last Meter varav 10 byggnader i skarp test. Heba blev partner i december 2018.